Proč nám druzí připadají sebevědomější?

Máte pocit, že druzí jsou silnější a sebevědomější? Nebojí se říkat svůj názor, nebojí se být vidět? “Kéž bych to taky uměla” napadá vás? Pro to, abychom se cítili sebejistě v přítomnosti druhých lidí, abychom dokázali říkat “NE” a s klidem v duši se postavili sami za sebe, jsou důležité 4 základní předpoklady:

1. Vědět, KDO JSEM A PŘIJÍMAT SE. Kdo jsem? Je základní otázka, kterou si musíme opakovaně pokládat. Jak osobnostně rosteme, mění se i odpovědi na ni. Musíme si být víc a víc vědomi sami sebe. Musíme si uvědomovat vlastní nevědomé motivy, které často vychází z našeho zraněného vnitřního dítěte. Jen tak na ně můžeme reagovat z pozice dospělých. 

Uvedu příklad: Pokud je naše zraněné vnitřní dítě přesvědčené, že je nedostatečné, pak máme strach, že druhé zklameme. Pohání nás strach z odmítnutíchceme se všem zavděčit. Dokud se sami vidíme nedostatečně, ostatní nám připadají lepší, silnější a sebevědomější. Prvním krokem je tedy sebeuvědoměnísebevnímání. Poznat, kdo opravdu jsem a jak žiji, a kdy mě ovládají destruktivní vnitřní motivy mého zraněného vnitřního dítěte. 

2. Mít dostatek energie. Fyzická energie je nezbytná pro to, abychom měli dost vnitřní síly čelit nejen očekáváním druhých, ale také abychom měli odhodlání pracovat sami se sebou. Je to trochu začarovaný kruh – čím víc nás totiž nevědomě řídí strachy, pocity viny nebo nedostatečnosti, tím víc se snažíme být lepší a vyčerpáváme si nadměrně svoji energii. Taková snaha se do reality promítá tím, že toho potřebujeme zvládat co nejvíc, jedeme na maximum, vyhovujeme ostatním apod. Když nám chybí energie, necítíme vlastní sílu, necítíme se vedle druhých sebevědomě. Potřebujeme si vědomě hlídat svoji vlastní energii, včas a pravidelně ji dočerpávat.

3. Znát své hranice. Zkoumání vlastních hranic vychází z předchozích 2 bodů – potřebujeme vědět, kdo jsme, co nám dělá a nedělá dobře a potřebujeme mít dost energie, abychom se dokázali jasně vymezit. Když to neumíme, sami si necháváme hranice překračovat a máme pocit, že jsme slabší, než ostatní. Opět zde hrají roli naše nevědomé vzorce a strachy. V pozici zraněného vnitřního dítěte máme často pocit, že uznání si zasloužíme jen tehdy, jsme-li někomu prospěšní, a tak zapomínáme na své hranice, protože se chceme cítit hodnotní. Ignorujeme své potřeby a naučili jsme se nevnímat své tělo. Přitom právě tělo a pocity nám dávají jasné a pravdivé informace o našich hranicích.

Zamyslete se s co největší upřímností k sobě, jak často se v přítomnosti dalších lidí snažíte uhodnout jejich přání a potřeby a podle toho přizpůsobit sebe samé? 

4. Opečovat své strachy. Naše podvědomé obavy nás brzdí jít do akce, dělat věci podle sebe a říkat taky někdy “NE”. Jsme-li uvězněni ve svých obavách, pak jsme ve stresu, jsme vyčerpaní a máme špatnou náladu. V tu chvíli nejde říkat s dobrým pocitem ani “ano” ani “ne”. Klíčem je zaměřit se na své strachy a vědomě s nimi pracovat. Je to vnitřní dítě, kdo se bojí, a je potřeba mu říct z pozice dospělého, že je v pořádku, že je dost, a že se nemusí ničeho bát.

Dokud sami sebe neznáme, včetně svých stinných stránek, dokud máme sami o sobě nevědomé mínění, že nejsme dost dobří, budou nám ostatní vždy připadat silnější. A to i v případě, že oni sami se ve skutečnosti také cítí nesebevědomí. 

Sebepoznání, včas dočerpávat energii, znát a cítit své hranice a neschovávat se před svými obavami – tudy vede cesta ke zdravému sebeprosazení. Touto cestou s konkrétními kroky jsme provedly už desítky žen.

Pokud i Ty cítíš, že Ti chybí energie, a že si nedokážeš vůči druhým nastavit zdravé hranice. Že Ti ostatní často zasahují do Tvých věcí, berou Ti čas pro sebe a Tobě v tom fakt není dobře a pokud to konečně chceš změnit, projdi si i Ty 10 denním online kurzem VÍM, KDO JSEM, A UMÍM SI ZA TÍM STÁT I PŘED OSTATNÍMI, který Tě systematicky dovede k sebepoznání a ke zdravému sebeprosazení.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů