Obrázky pro podporu ženské duše

Máme tu opět sadu OBRÁZKŮ PRO ŽENSKOU DUŠI…

Tak se pojďme zaposlouchat: 

Co ti tvoje nitro říká? Po čem volá? Co chce být uslyšeno, uviděno a zvědoměno? Jaké poselství se k tobě chystá?

Jaký vzkaz díky obrázkům a jejich propojení s tvým hlubokým nitrem přijde právě k tobě?

 

Vyberte si teď pro sebe jeden z šesti obrázků, který vás nejvíc volá. Ani nevíte proč. Nepřemýšlejte nad tím. Jen se nechte přitáhnout. Důvěřujte, že vaše nitro vás správně navede a vybere právě ten obrázek s poselstvím a vzkazem přímo pro vás, přímo pro vaši aktuální situaci.

Možná najdete odpovědi, možná najdete nadhled a jiný úhel pohledu. A díky tomu i řešení, návod na sebe.

Poselství k jednotlivým obrázkům najdete níže:

 

1. KLID, HARMONIE, RADOST

Možná se potřebuješ trošku schovat, zalézt na chvíli do pelíšku, k sobě. Ztišit se a vnímat sebe.
Pofoukat a poléčit všechny dosud utržené rány. Pohladit bolavé srdce. Dopřát sluchu všem svým slabým místům. Dát jim pozornost a soucit. Klidně se i vyplakat. Možná toho bylo hodně, co jsi musela skousnout, zvládnout a překonat.
Ale jsi tu. Teď je čas pustit to, co bylo. A jen být. Tady a teď. Vnímat všechny krásy světa. Podívat se, co úžasného kolem tebe je. Jaká harmonie vládne v přírodě. Napojit se na ni.
Nasát ji do sebe. Nechat se jí prostoupit a rozproudit ji ve svém těle.
Můžeš se opečovat. Pohladit se a obejmout. Nechat se hýčkat a rozmazlovat. A dovolit si radovat se.
Můžeš mít radost už jen z toho, že jsi, že existuješ, že vidíš nádheru života, že slyšíš melodii ptáků, že s nimi můžeš zpívat, tančit, že vnímáš pohlazení, dotek.
HODNĚ NYNÍ ODPOČÍVEJ, RELAXUJ, OBKLOP SE KRÁSOU A VNÍMEJ JI VŠEMI SMYSLY. VYTVOŘ SI KOLEM SEBE ÚTULNÉ A POHODLNÉ PROSTŘEDÍ. A UŽÍVEJ SI BYTÍ SAMA SE SEBOU. OTEVŘI SE NOVÝM VĚCEM A TVOŘ SVŮJ ŽIVOT PODLE SEBE.
Samu sebe můžeš podpořit i tímto balíčkem podpory: Podpůrný balíček- klid, harmonie, radost

 

2. PODPORA, DŮVĚRA, HARMONIZACE VZTAHŮ

Možná se cítíš sama. Neviděná, nepochopená, nedoceněná a nepřijatá taková jaká jsi. Žádný muž ve tvém životě není. Nebo svého partnera máš, ale není to ono. Možná jen nejsi pro svého partnera dost, vidí na tobě chyby a srovnává tě s jinými ženami. Nebo z něj cítíš chlad, netečnost a vše se točí jen kolem všedních povinností. Nevidí tě jako ženu hodné lásky, obdivu, hýčkání. Necítíš se milovaná.
Je ale na čase uvidět v sobě tu nádhernou ženu, která je oceňovaná přesně za to, jaká je. Můžeš být nezávislá, samostatná, sebejistá a sebevědomá žena, a při tom můžeš být ve vztahu. Ne v závislosti, ale ve vztahu plném rovnováhy a vzájemného pochopení a respektu. Můžeš milovat a být milovaná.
To ty jsi láska. To ty jsi něha a péče. Ty jsi pochopení. Sama sobě můžeš začít naslouchat a podporovat se. Sama sobě můžeš začít dávat pozornost a péči. Samu sebe můžeš pohladit a obejmout. Zasloužíš si to nejlepší. Nepotřebuješ, aby ti jiný určoval a kladl podmínky, jaká máš být, abys mohla být milována.
Kolem tebe je spousta milujících duší, které tě jsou schopné vidět jako královnu, které nemusíš prosit o dávky pochopení a sounáležitosti, kterým nemusíš nic dokazovat a nic před nimi předstírat.
ZAČNI S TÍM NYNÍ SAMA U SEBE. ZAČNI MILOVAT SVŮJ ÚSMĚV, SVOJE TĚLO, SVŮJ ŽIVOT. DODÁVEJ SI TY SAMA, CO POTŘEBUJEŠ ZAŽÍVAT. ŘÍKEJ SAMA SOBĚ, CO POTŘEBUJEŠ SLYŠET.
Samu sebe můžeš podpořit i tímto balíčkem podpory: Podpůrný balíček- podpora, důvěra, harmonizace vztahů

 

3. VNITŘNÍ SÍLA, SEBEHODNOTA, SEBEJISTOTA

Možná jsi schovaná a plná nejistoty. Vykukuješ ven, moc by jsi chtěla tuto bezpečnou skrýš opustit, protože je tu už těsno, protože ti už nestačí. Tak moc by jsi chtěla vyjít ven a začít tvořit a přeměňovat svoje sny a nápady v realitu. Ale máš obavy. Pochybuješ ještě o sobě. Máš strach ze zranění, kritiky, posměchu.
Vše tě k tomuto kroku ale opakovaně volá. Jsi už připravena zbourat stará omezení a bloky. Proto je třeba začít víc sledovat, co říká tvoje srdce, tvůj vnitřní hlas a mluvit na rovinu. Komunikovat i nepříjemné věci. Být upřímná k ostatním, ale především a prvotně k sobě samotné.
Ujasnit si, co chceš a rozhodnout se pro to. Postavit se pevně za sebe. Převzít za sebe a svůj život plnou zodpovědnost. 
Přijmout sebe samotnou v celé své kráse, i se stíny a slabostmi. Nebát se nahlídnout i do svých pandořiných skříněk.
Dovolit si žít život podle sebe, naladit se znovu na svoji ženskou sílu. Důvěřovat si. Věřit, že můžu opravdu cokoliv, že můžu žít život podle svých představ, že si můžu plnit svoje sny.
Ano i ty se můžeš dotknout duhy, i ty si můžeš přitáhnout duhu a nechat z ní pro sebe vykvést barevný, voňavý a šťavnatý život.
DEJ SI NYNÍ PROSTOR K UJASNĚNÍ A ZKONKRETIZOVÁNÍ TOHO, CO OPRAVDU CHCEŠ. ZAČNI SI TENTO NOVÝ ŽIVOT ZVÁT K SOBĚ V BARVITÝCH PŘEDSTAVÁCH A UDĚLEJ SI PLÁN KROKŮ, KTERÉ TĚ K NĚMU DOVEDOU. A ZAČNI, KROK PO KROKU.
Samu sebe můžeš podpořit i tímto balíčkem podpory: Podpůrný balíček- vnitřní síla, sebehodnota, sebejistota

 

4. ODVAHA, ODHODLÁNÍ, VYTRVALOST

Možná už nějakou dobu přešlapuješ na místě. Tvoje minulost tě stahuje pořád zpátky. Tvoje prožívané křivdy tě oslabují, tvoje pocity provinění tě vyčerpávají.
Nemůžeš se zhluboka nadechnout. Cítíš v sobě stažení a na hrudi tíži. Jsi jako v pasti. A přitom tak toužíš začít znovu a jinak.
Možná už dlouho žiješ v napětí a konfliktech minulosti. Lituješ se a čekáš na přijetí, vděčnost, ocenění, omluvu. Možná tě i zachvacuje vztek, když se tak neděje.
Možná máš potřebu to druhým vrátit, pomstít se nebo jim ukázat, za co opravdu přece stojíš, jak ti ublížili. Tohle tě ale jen drží v oslabené pozice oběti čekající, až co ji kdo umožní.
V tvém životě právě nastala doba, kdy je potřeba uzavřít to, co bylo. 
Přijmout, co se stalo, nevinit sebe, nevinit druhé, odpustit sobě i ostatním, poděkovat za lekce, které ti přišly a nechat je jít.
Nasednout s odvahou na svého, už tak dlouho na tebe čekajícího koně a z jeho hřbetu se s nadhledem podívat na to, co jsi už prošla, zvládla, dokázala, ustála.
Vzpřímit se a ladně a důstojně z celé situace vyjet.
Podívat se před sebe, vydechnout, nadechnout, uklidnit se. Protože přes všechna příkoří, která se ti stala, jsi stále tu. Živá a mnohem silnější než dříve.
ROZPUSŤ SI VLASY A NECH VŠECHNY POCHYBNOSTI A ZMATKY VE SVÉ HLAVĚ ODVANOUT.PŘESTAŇ SAMU SEBE ZRAZOVAT A TRÝZNIT. VYJEĎ VSTŘÍC SVÝM SNŮM.
Samu sebe můžeš podpořit i tímto balíčkem podpory: Podpůrný balíček- odvaha, odhodlání, vytrvalost

 

5. OCHRANA, BEZPEČÍ, SEBEPŘIJETÍ

Možná jsi se dostala do hektického období plného stresu. Tolik věcí je potřeba zařídit, dokončit, tolik lidí něco od tebe potřebuje a očekává. Nemáš prostor pro sebe. Nikdo ti s ničím nepomůže. Necítíš pochopení a podporu. Možná cítíš ohrožení, konkurenci, útok nebo podraz. Přestáváš důvěřovat. Jsi celá v napětí.
Stop. Potřebuješ se zastavit a napojit na sebe.
Ve chvilkách zastavení si načerpáš novu energii, odstraníš vše, co k tobě a k tvému záměru nepatří, prošťouchneš zablokované energetické kanály.
Díky tomuto vnitřnímu zpevnění odoláš i negativním energiím. Získáš větší odolnost. Zajistíš si jasnou a bystrou mysl.
Uvidíš znovu vše v celku, z nadhledu a v souvislostech. Nebude ti hrozit, že sejdeš z cesty, že se necháš někam natlačit nebo něčím poplést.
Budeš odhodlanější k naplňování svých cílů a mnohem lépe budeš organizovat svoje kroky.
Díky vnitřnímu ustabilnění přijmeš i trpělivost jako nezbytnost na své cestě.
Přestaneš být přehnaně kritická k sobě i ke druhým. 
Komunikace s druhými se stane klidnou a racionální. A ty si dovolíš plynout a důvěřovat.
CO NEJČASTĚJI BUĎ NYNÍ V KONTAKTU SE ZEMÍ A UZEMŇUJ SE TŘEBA CHŮZÍ NABOSO, SEZENÍM V TRÁVĚ, KONTAKTEM RUKOU S PŮDOU. A VODU POUŽÍVEJ KE SMÝVÁNÍ TOHO, CO NENÍ TŘEBA A K OSVĚŽENÍ SE

Samu sebe můžeš podpořit i tímto balíčkem podpory: Podpůrný balíček- ochrana, bezpečí, sebepřijetí

 

6. ŽENSKOST, SEBELÁSKA, ŽIVOTNÍ ENERGIE

Možná máš díky tvrdosti, hrubosti, odmítnutí a nevšímavosti druhých nyní zavřené srdce. Je plné lítosti a bolesti, možná i zahořklosti a vnitřní zloby. Cítíš v sobě zklamání a beznaděj. 
Necítíš se krásná. Nejsi vidět. Uzavíráš se raději do samoty. A ztrácíš svoji krásu a ženskou energii.
Otvírá se ti však nyní možnost, nová cesta, která tě volá zpátky k sobě. Ke svému ženství, do svého těla. Tady je zdroj tvé energie, tady je tvoje šťavnatost.
V tvých křivkách, v tvé vášni, v tvém prožívání skrze všechny smysly.
Jsi tu proto, abys rozkvetla a dávala vůni a krásu okolí. Abys vše proteplila a rozsvítila. Abys vše obalila a nasákla svojí laskavostí. 
Jsi nádherná bohyně a tvoříš ráj na zemi.
ZAČNI U SEBE. NEČEKEJ, AŽ SE TI TOHOTO PŘIJETÍ A OHODNOCENÍ DOSTANE OD DRUHÝCH. NEJDŘÍV SI ZAŘ SAMA SOBĚ. OBEJMI SE A POHLAĎ SE. ŠEPTEJ SI KRÁSNÁ A LICHOTIVÁ SLOVA. NEBO HLASITĚ VYZPÍVEJ OCENĚNÍ SAMA SEBE. TANCUJ A MILUJ SE SAMA SE SEBOU.
Samu sebe můžeš podpořit i tímto balíčkem podpory: Podpůrný balíček- ženskost, sebeláska, životní energie

 

Někdy se ztratíme ve změti myšlenek. Přestaneme si důvěřovat, znejistíme, svoje záměry a sny začneme zpochybňovat. Stojíme a nemůžeme se pohnout z místa. Proto je potřeba spojit se se svojí vnitřní navigací, která nám vždy poradí, co a jak právě nyní udělat.

A když to celé potom podpoříme z několik stran, přes mysl, emoce i tělo, máme novou energii, motivaci i naději, že opravdu naše záměry dovedeme k cíli.

Na této cestě vás podpoří právě takto balíčky podpory: BALÍČKY S POSELSTVÍM

 

Kateřina Otáhalová
Jsem průvodkyně na cestách a životních křižovatkách všech, kterým přestala fungovat vnitřní navigace.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů